HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, har opdateret sine leveringsbestemmelser for bygas og fjernvarme samt tekniske bestemmelser for fjernvarme. Det giver bedre muligheder for den grønne omstilling og har betydning for mange kunder, rådgivere og installatører i hovedstadsområdet. Se de vigtigste ændringer her.

Foto: ABW

I denne tid modtager HOFORs bygas- og fjernvarmekunder samt rådgivere, administratorer, leverandører og installatører i hovedstadsområdet en henvendelse fra HOFOR, som gør opmærksom på ændringer i selskabets leveringsbestemmelser og tekniske bestemmelser.

” Vi har netop opdateret vores leveringsbestemmelser og tekniske bestemmelser for bygas og fjernvarme, så de lever op til den nyeste lovgivning på området og klart og overskueligt beskriver pligter og rettigheder i forbindelse med emner som tilslutning, aflæsning af forbrug og betaling,” siger direktør for energi i HOFOR Gorm Elikofer og tilføjer:

“Derfor sender vi i disse måneder lovpligtige varslinger om ændringerne ud til vores varmekunder, bl.a. via Betalingsservice. Vi informerer også ejendomsselskaber, administratorer, rådgivere, installatører og leverandører mfl., så flest mulige bliver opmærksomme på de opdaterede bestemmelser, og hvad der særligt påvirker dem”.

Såvel ændringerne som bestemmelserne i deres helhed kan ses på hjemmesiden: hofor.dk/leveringsbestemmelser.

Et vigtigt punkt er en gradvis sænkning af fjernvarmetemperaturen
En ændring, som mange kunder bør være opmærksomme på, er, at HOFOR som led i den grønne omstilling, planlægger at sænke fremløbstemperaturen i fjernvarmenettet gradvist over de næste 10 år. Det skyldes, at HOFOR ønsker at anvende flere varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Og da varmepumper er mest effektive ved lavere temperaturer, vil HOFOR gradvist sænke fremløbstemperaturen over en 10-årig periode, så den i 2033 vil være 65 °C på normale dage og 75°C på de koldeste dage.

“Med varmepumper kan vi udvinde varme fra bl.a. luft, havvand, spildevand, undergrunden (geotermi) samt overskudsvarme fra virksomheders produktionsprocesser og sende ind i fjernvarmenettet. Varmepumperne kan drives med strøm fra vindmøller og solceller, så samlet set giver det et vigtigt bidrag til den grønne omstilling”, fortæller Gorm Elikofer.

HOFOR opfordrer deres kunder, samarbejdspartnere og andre interesserede til at læse om emnet og se spørgsmål og svar på hjemmesiden: Hofor.dk/fjernvarmetemperatur.

Har man efterfølgende spørgsmål, kan de rettes til HOFORs energirådgivere via e-mail: spareraad@hofor.dk, eller tlf. 3395 3395.

Her er de væsentligste ændringer i bestemmelserne for bygas og fjernvarme:

Bygas:

 • Ny lovgivning er skrevet ind i bestemmelser og installationsforskrifter, og forældet lovgivning er taget ud.
 • Autoriserede VVS-installatører skal nu anmelde installationsarbejder vedr. bygas til Sikkerhedsstyrelsen via virk.dk – og ikke længere direkte til HOFOR Bygas
 • Det er ikke længere HOFOR, som beslutter hvilke bygas-installationer, der skal synes, men Sikkerhedsstyrelsen, som anmoder HOFOR om at udføre syn på bygas-installationer
 • Forbedret information om jordforurening og håndtering af forurenet jord
 • Forbedret information om fjernaflæsning, bl.a. med præcisering af, hvornår kunden selv skal betale for fjernaflæsning.

Fjernvarme:

 • Som led i den grønne omstilling, skal flere varmepumper tages i brug i fjernvarmeforsyningen. Da varmepumper er mest effektive ved lavere temperaturer, planlægger HOFOR over en 10-årig periode gradvist at sænke fremløbstemperaturen i fjernvarmenettet, så den i 2033 vil være 65 °C på normale dage og 75°C på de koldeste dage.
 • Præciseringer af både HOFORs og kundens forpligtelser
 • HOFOR får mulighed for at begrænse eller afbryde fjernvarmeforsyningen, hvis energispild hos en kunde betyder, at HOFOR ikke kan forsyne andre kunder i området
 • HOFOR får ret til at lade ledninger forblive på kundens grund ved kundens opsigelse af fjernvarmeaftalen.

Fjernvarme – væsentligste ændringer i tekniske bestemmelser:

 • Nyt krav om differenstrykregulering på alle nye kundeanlæg, hvilket forbedrer anlæggenes effektivitet og reducerer returtemperaturer til fjernvarmenettet
 • Nyt krav om at kunden skal installere 230V membrandåser ved etablering af fjernaflæsning.

Fælles opdateringer/forbedringer for Bygas og Fjernvarme:

 • Ny lovgivning er skrevet ind i bestemmelserne
 • Klarere tekst og definitioner af begreber
 • Enslydende betalingsvilkår
 • Opdateret information om håndtering af kundedata i henhold til GDPR
 • Bedre webtilgængelighed i henhold til webtilgængelighedsloven
 • Forbedret indholdsfortegnelse

Vand- og spildevandsbestemmelser opdateres efter sommerferien
Efter sommerferien offentliggør HOFOR også opdaterede leveringsbestemmelser for Vand og Spildevand. Det sker, når disse er godkendt af kommunalbestyrelserne i alle selskabets ejerkommuner.

Pressemeddelelse HOFOR.