Verdens symfoniorkestre spiller sjældent værker af kvindelige komponister. Men hvorfor? Tirsdag den 3. oktober 2023 inviterer FOF København til paneldebat om fødekæden i klassisk musik og de glemte kvindelige komponister. 

Pressefoto FOF København

Når verdens symfoniorkestre spiller, er sandsynligheden for, at du kommer til at høre et værk skrevet af en kvindelig komponist født før 1985, nærmest lig nul. Imidlertid eksisterer der en guldgrube af kammer- og orkestermusik skrevet af kvindelige komponister fra slutningen af 1800-tallet frem. Under overskriften “Glemte Kvindelige Komponister” inviterer FOF København til debat i kulturhuset KU.BE på Frederiksberg om, hvordan vi får skabt en mere mangfoldig musikalsk fødekæde i kompositionsmusikken.

Fire markante fagpersoner vil i løbet af den løsningsorienterede debat belyse og diskutere, hvorfor værkerne er gået i glemmebogen – samt hvilke strukturer i dag gør, at værkerne fortsat ikke klinger i verdens koncerthuse? Er vi (igen) vidne til en negativ spiral med manglende forbilleder, vanetænkning og netværk, der favoriserer mandlige komponister? Eller er der andre årsager til den manglende kønsdiversitet blandt komponisterne?

Under debatten vil vi afsøge mulighederne for at få sat bedre fokus på værker af kvindelige kunstnere (afdøde og nulevende) – ikke mindst så nykomponerede værker får det efterliv, de fortjener. En af de glemte kvindelige komponister hedder Tekla Griebel Wandall (1866-1940). Som noget helt unikt vil Josefine Weber Hansen (bratsch) og Berit Johansen Tange (piano) fremføre et par af Tekla Griebel Wandalls kompositioner.

I panelet:

  • Line Tjørnhøj, komponist, kunstnerisk leder og næstperson i Dansk Komponisforening
  • Louise Alenius, dansk komponist og librettist
  • Tatjana Kandel, Repertoire- og planlægningschef for DRs ensembler
  • Thomas Husted Kirkegaard, ph.d. og postdoc i Musikvidenskab
  • Moderator: Henrik Marstal, musiker og forfatter

Praktisk info: