Visitation og Hjælpemidler i Frederiksberg Kommune søger pr. 1. november 2021 en ny kollega til hjemmehjælpsvisitation.

Visitation og Hjælpemidler beskæftiger sig med visitation til hverdagsrehabilitering, hjemmehjælp, hjælpemidler, boligindretning og biler.

Du bliver en del af deres gruppe af visitatorer, hvis primære opgave er sagsbehandling efter besøg i borgernes hjem med fokus på hverdagsrehabilitering og hjemmehjælp samt mindre hjælpemidler/boligændringer. Du indgår imidlertid i et samlet team af 18 visitatorer, der møder borgerne på hospitalet, i telefonen og i hjemmet – og som supplerer, støtter og hjælper hinanden i opgaveløsningen.

Visitation og Hjælpemidler er placeret i Sundheds- og Omsorgsafdelingen. De er et dynamisk hus med 50 fagligt engagerede og ansvarlige kollegaer, som har ambition om at skabe velkoordinerede forløb, der understøtter et aktivt, meningsfuldt og værdigt liv for borgerne.

De søger en kollega, der
har en sundhedsfaglig baggrund, gerne som sygeplejerske, ergoterapeut eller fysioterapeut, og har et indgående kendskab til lovgivningen (§§ 83, 83, 84, 94 og 118 samt i mindre grad 112, 113 og 116) og er god til at formidle en afgørelse
har lyst til at drive, præge og være med til at udvikle arbejdsområdet, blandt andet ved deltagelse i teammøder, faglige fællesskaber samt deltagelse i årlige GRUS
tager ansvar både i selvstændigt og i tværfagligt arbejde
kan levere en helhedsorienteret indsats i samarbejde med borger, pårørende og samarbejdspartnere både på hjemmebesøg og i sagsbehandlingen
har en anerkendende og nysgerrig kommunikation, som de mener er grundlæggende for det gode samarbejde i teamet, i huset og med eksterne samarbejdspartnere
har mod på at håndtere komplekse sager i tæt samarbejde med vores juridiske fagkonsulent og socialafdelingen.

Hvad tilbyder de dig?
Du bliver en del af et team med fagligt dygtige og engagerede kollegaer med baggrund som sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere og social- og sundhedsassistenter
En livlig arbejdsplads med masser af godt humør i en travl hverdag
En afvekslende arbejdsdag med stor indflydelse på tilrettelæggelsen af dine daglige opgaver
Mulighed for faglig sparring med kolleger og med Visitation og Hjælpemidlers fagkonsulenter.

Læs mere her (ansøgningsfrist d. 24. september 2021)

Foto: ABW