Regionsrådet i Region Hovedstaden fordeler 9 mio. kr. til projekter, der skal sikre at unge får en uddannelse, der matcher behovet på fremtidens arbejdsmarked. Projekterne fokuserer på naturvidenskabelige, tekniske og digitale uddannelser, de såkaldte STEM-kompetencer, og de faglærte uddannelser.

Foto ABW

​Samfundet har brug for brug for opfindsomme unge med teknisk forståelse, dem der bygger rum til liv og brænder for at gøre en forskel for de sårbare. Desværre er der mangel på dem. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd præsenterede i marts 2021 en analyse der viser, at Danmark i 2030 kommer til at mangle 99.000 faglærte.

Desuden er der alt for få der vælger en uddannelse på det naturvidenskabelige, tekniske og digitale område, de såkaldte STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering og Mathematics), hvilket særligt er en udfordring ift. at sikre den grønne omstilling. Allerede i 2025 vil der være et udækket behov 17.000 mennesker med STEM-kompetencer.

”Derfor er det enormt glædeligt, at vi har fået nogle rigtigt gode ansøgninger, som vi kan fordele 9 mio. kr. imellem. Jeg er helt overbevist om, at projekterne kommer at gøre en forskel for vores unge, og samtidig vil de styrke vores uddannelser, gennem et fokus på trivsel, gennemførsel, bæredygtighed, naturvidenskab og tekniske og digitale kompetencer,” siger Marianne Frederik (Ø), formand for udvalget for trafik og regional udvikling i Region Hovedstaden.

God brede i projekterne
I alt er 16 ungdomsuddannelser i Region Hovedstaden (2 erhvervsskoler, 8 gymnasier og 6 HF og VUC-institutioner) involveret i de 10 godkendte projekter. Derudover indgår et bredt udsnit af organisationer og offentlige aktører, som partnere og interessenter i flere af projekterne.
Der er tale om 5 projekter indenfor STEM-rammeprogrammet, 3 projekter inden for rammeprogrammet Fremtidens Faglærte, 2 projekter som går på tværs af rammeprogrammerne.

Fakta om de 10 projekter:

1. “Klimaentreprenører på HvG” – v. Hvidovre Gymnasium 
I samarbejde med Fonden for entreprenørskab og EBO Consult. 1,5-årigt projekt. Udvikling og afprøvning af klimaforløb for alle skolens elever.
Projektets samlede budget er på 2.359.030 kr., heraf regionale midler: 801.180 kr.
2. “Fremtidens grønne iværksættere” v. NEXT København
I samarbejde med Fonden for Entreprenørskab og Gate 21. 2,5-årigt projekt. Videreudvikling af nuværende projekt om grønt iværksætteri. Særligt stærkt fokus på skole-virksomhedssamarbejde.
Projektets samlede budget er på 2.064.000 kr., heraf regionale midler 1.564.000 kr.
3. “Sømløse overgange mellem VUC og Social- og Sundhedsuddannelserne” v. SOSU H
I samarbejde med HF og VUC Lyngby, HF og VUC KBH Syd, HF og VUC Nordsjaællnd, Vestegnen HF og VUC, Frederiksberg VUC og STX, KVUC. 1-årigt projekt. Formålet er at udarbejde en dataunderbygget ansøgning til socialfonden med ansøgning i 2024.
Projektets samlede budget er på 1.350.000 kr., heraf regionale midler 1.000.000 kr.
4. “Bæredygtig engineering” v. Nørre Gymnasium
I samarbejde med Kirsten Hasberg, Katrinedal skole, Augenblick Aps og Engineer the Future. 1-årigt projekt. Udvikling og afprøvning af engineeringforløb med fokus på bæredygtighed og grøn omstilling for gymnasieelever og elever i folkeskolen.
Projektets samlede budget er på 284.176 kr., heraf regionale midler 213.132 kr.
5. “Science-fremmede på STEM-uddannelserne” v Ørestad Gymnasium
I samarbejde med Tårnby Gymnasium, Astra, ATU og Henriette Holmegaard. 3-årigt projekt. Udvikling og afprøvning af STEM-undervisningsforløb med fokus på bæredygtighed, brug af rollemodeller og uddannelse af lærere.
Projektets samlede budget er på 1.469.528 kr., heraf regionale midler 1.102.146 kr.
6. “Fælles front mod at gøre ernæringsassistentuddannelsen mere attraktiv i Region Hovedstaden” v. Hotel- og Restaurantskolen
I samarbejde med UNord, Campus Bornholm, Kost og ernæringsforbundet, Københavns kommune og Den sociale virksomhed. 2-årigt projekt. Forløb som skal forbedre forholdene på ernæringsassistentuddannelsen for at højne gennemførslen og sikre at elevernes kompetencer matcher branchen.
Projektets samlede budget er på 1.488.800 kr., heraf regionale midler 1.128.800 kr.
7. “Det cirkulære plastik lab” v. Frederiksborg Gymnasium
I samarbejde med Friluftsrådet, Strandet, Plastic Change og New Loop. 1,5-årigt projekt. Udvikling og afholdelse af workshops, der har til formål at gøre cirkulær økonomi til en naturlig del af undervisningen.
Projektets samlede budget er på 956.320 kr., heraf regionale midler 716.516 kr.
8. “Fremtidens tallerken” v. Hotel- og Restaurantskolen
I samarbejde med Concito, Dansk vegetarisk forening og Virtio. 1,5-årigt projekt. Udvikle forløb og opkvalificere undervisere til mere grøn og bæredygtig madlavning.
Projektets samlede budget er på 1.358.184 kr., heraf regionale midler 1.034.184 kr.
9. “Verdensmålsuddannelse” v. Øregård Gymnasium
I samarbejde med DTU, Fonden for entreprenørskab, CBS, Digital Tech Summit og Eksperimentarium. 2-årigt projekt. Udvikling af forløb som skal øge interessen for STEM-fagene blandt gymnasiets elever, samt højne den mentale trivsel.
Projektets samlede budget er på 938.006 kr., heraf regionale midler 703.505 kr.
10. “Holdånd” v. Hotel- og Restaurantskolen
1-årigt projekt. Har til formål at nedbringe frafaldet af elever på gastronomiuddannelserne ved at vente med at danne hold til eleverne kender hinanden.
Projektets samlede budget er på 853.000 kr., heraf regionale midler 603.000 kr.​

Kilde.