Frederiksberg Sogns Børnehus
Høffdingsvej 34
2500 Valby