Børnehuset Humlebien
Ceresvej 9
1863 Frederiksberg C