Frederiksberg Kommune gør opmærksom på, at hvis din ejendom er støjbelastet over 68 dB af vejstøj, så har du sammen med dine naboer i en ejendom mulighed for at søge om tilskud til støjreduktion – for eksempel via støjruder.

I kan læse mere her. Her finder du også ansøgningskemaet.