Letz Sushi Frederiksberg
Godthåbsvej 49
2000 Frederiksberg
Tlf: 33151918