Frederiksberg Kommunes nyoprettede bæredygtighedsråd skal sætte standarden for den bæredygtige omstilling på hele Frederiksberg. Med bæredygtighedsrådet får kommunen højt kvalificeret rådgivning og inspiration til at udvikle og implementere nye grønne, sociale og økonomisk bæredygtige løsninger, der kan hjælpe os med at indfri ambitionerne i FN’s verdensmål.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Frederiksberg Kommune besluttede med budget 2020 at hæve ambitionsniveauet i arbejdet med at skabe en grøn og bæredygtig by. Kommunen nedsætter derfor et bæredygtighedsråd, som skal sikre implementeringen af FN’s verdensmål og sætte nye standarder for den bæredygtige omstilling.

Bæredygtighedsrådet er sammensat af 10 eksperter fra både offentlige og private aktører, der repræsenterer kompetencer inden for miljø og klima samt økonomiske og sociale forhold. Desuden indgår magistratens medlemmer i bæredygtighedsrådet.

Borgmester Simon Aggesen (C) er stolt over bæredygtighedsrådets faglige tyngde og har høje forventninger til arbejdet: ”Bæredygtighedsrådet bliver et fyrtårn i vores indsats for at gå forrest med bæredygtige løsninger. Det skal omsætte vores tårnhøje ambitioner inden for den bæredygtige omstilling til virkelighed. Med bæredygtighedsrådet kommer vi til at hæve barren helt enormt,” siger han og uddyber: ”Helt konkret skal bæredygtighedsrådet rådgive os i forhold til, hvordan vi realiserer vores ambitioner om at være Danmarks mest bæredygtige kommune. Vi vil være CO2-neutrale i 2030, være Danmarks el-bilby nummer ét og vi vil fortsat være en rummelig by med en social balance, hvor der er plads til både direktøren og håndværkeren og folk med forskellige indkomster og baggrunde. Bæredygtighedsrådet skal hjælpe os med at finde de nye og innovative løsninger, så vi når i mål med vores ambitioner”, siger Simon Aggesen.

Bæredygtighedsrådets rolle.
Bæredygtighedsrådet skal konkret rådgive Magistraten om projekter under kommunens klimafond samt inspirere til løsninger, der skal sikre implementeringen af FN’s verdensmål med udgangspunkt i budgetstrategien Bæredygtigt Frederiksberg. Bæredygtighedsrådet vil dermed have et tværgående fokus på miljø, økonomi og social bæredygtighed.

Bæredygtighedsrådet er etableret for en toårig periode, og rådet vil mødes fire gange om året. Borgmester Simon Aggesen (C) varetager hvervet som formand for bæredygtighedsrådet. Første møde i bæredygtighedsrådet finder sted den 16. september 2020.

Medlemmer af Frederiksberg Kommunes bæredygtighedsråd:

•    Katherine Richardson, leder af Sustainability Science Center, Københavns Universitet
•    Lars Aagaard, administrerende direktør, Dansk Energi
•    Nikolaj Malchow-Møller, rektor, Copenhagen Business School
•    Katrine Krogh Andersen, dekan, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
•    Lotte Jensen, direktør, VIVE
•    Anders Eldrup, bestyrelsesformand, Danmarks Grønne Investeringsfond 
•    Stine Kirstein Junge, privatsektoransvarlig og formand for SDG Accelerator, UNDP Danmark
•    Heidi Boye, landechef, Too Good To Go i Danmark
•    Ellen Højgaard Jensen, direktør, Dansk Byplanlaboratorium
•    Maria Flora Andersen, direktør, Student & Innovation House

Læs pressemeddelsen her.