Sct Lucas Kirken Kordegnekontor
Christian Richardts Vej 2
1951 Frederiksberg C