Rialto Teatret
Smallegade 2
2000 Frederiksberg
Tlf: 35352760