Den fredede beboelsesejendom på Bülowsvej 9-11 på Frederiksberg vil over de næste måneder gennemgå en omfattende renovering. Alle bygningens 115 vinduer og døre skal udskiftes med nye, der ikke alene skal fremstå nøjagtigt som de oprindelige fra 1800-tallet, men også leve op til nutidens skærpede krav om støjreduktion og isoleringsevne. Det er Bøjsø døre & vinduer, der står for opgaven.