Af Pia Olsen Dyhr, SF

Vores grundvand er truet af pesticider, og der er akut behov for handling, hvis fremtidige generationer også skal kunne drikke vand fra hanen.

Allerede nu viser stikprøver i drikkevandsboringerne igen og igen, at der er så store mængder giftstoffer i vandet, at de regelmæssigt overskrider grænsen for, hvad vi vil acceptere af gift i vores drikkevand. Det gælder også for vandet i København. Det vil altså sige at der allerede er gift i vores københavnske drikkevand, og endda mere end hvad vi har accepteret som sundhedsmæssigt forsvarligt.

Det kan vi ikke leve med.

I SF kræver vi derfor et forbud mod brug af pesticider i alle vandværkernes sårbare vandindvindingsområder. Vi vil skabe såkaldte grundvandsparker i hele Danmark med skove, fri natur, græssende dyr eller økologisk planteavl på de sårbare områder, hvor det skal være forbudt at bruge skadelige pesticider.

En stor del af vores københavnske drikkevand kommer fra oplandskommunerne uden for byen. Vi får f.eks. 8 millioner kubikmeter vand fra Lejre Kommune. Her vil skabelsen af grundvandsparker være med til at garantere markant renere drikkevand til hele Københavnsområdet.

Landmændenes omlægning til økologi vil kunne ske med økonomisk gevinst eller i hvert fald uden tab, da der er mulighed for at få omlægningsstøtte. Desuden skal staten skyde 8 milliarder i en ny fond, så nogle af jorderne kan blive opkøbt og udlagt til natur. Vi vil således både sikre vores grundvand for fremtiden gennem mindsket forurening, og skabe mere plads til natur. Det er derfor et af SF’s hovedkrav til næste finanslov.

Vi er ved at bryde vores underforståede kontrakt med kommende generationer om, at de også skal have adgang til rent drikkevand. Derfor er der akut behov for handling, hvis fremtidige generationer ikke skal købe deres drikkevand i supermarkedet.