Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at få gang i samfundsøkonomien og sikre arbejdspladser,” begrunder borgmester Simon Aggesen (C). Således lyder det i en pressemeddelse fra Frederiksberg Kommune.

En enig magistrat i Frederiksberg Kommune besluttede mandag at rykke en del bygge- og anlægsprojekter, der var planlagt til at begynde i 2021, frem, så de bliver realiseret allerede i 2020. Det drejer sig om projekter for i alt 37,5 millioner kroner, hvilket svarer til cirka ti procent af den samlede anlægsramme. Enkelte af projekterne bliver færdiggjort i 2021.

Borgmester Simon Aggesen er glad for beslutningen: ”Vi må og skal sikre, at der kommer gang i landets økonomi, og at der fortsat er arbejdspladser efter coronakrisen, og det er da også sigtet med aftalen mellem regeringen og KL om at sløjfe anlægsloftet i år. På Frederiksberg vil vi gerne bidrage alt, hvad vi kan, for at holde hjulene i gang, ligesom vi har massivt fokus på at holde hånden under det lokale erhvervsliv og arbejdspladserne. Derfor har vi rykket en stor mængde projekter frem,” siger han.

I alt fremrykkes 17 anlægsprojekter. Blandt projekterne er:
Et skybrudsprojekt på Nitivej og Priorsvej
Renovering og vedligeholdelse af byens legepladser
Renovering af skoletoiletter
Energirenovering og vedligehold af kommunens bygninger
Asfaltarbejde i form af reparation og fornyelse af slidlag på kommunens veje
Plantning af nye træer
Etablering af grønne gavle

De fleste fremrykkede projekter er mindre projekter, som var projekteret til næste år og dermed allerede var finansieret. Mange af dem kan færdiggøres i år, men ikke dem alle. ”Flere projekter kræver grundigt forarbejde og dialog med beboere og handlende i området. Vi må og vil ikke slække på kvaliteten i den sammenhæng, så derfor kan nogle projekter også strække sig ind i 2021. Vi ved heller ikke, om der opstår flaskehalse som følge af den store aktivitet i mange kommuner,” siger han.

Magistraten har bedt forvaltningen sætte gang i arbejdet hurtigst muligt. Naboer til anlægsarbejdet får direkte information, ligesom alle kan følge med i, hvor i byen kommunen udfører eller planlægger vejarbejder og vejlukninger på frederiksberg.dk/vejarbejde.