Sundhedsmyndighederne har på et ekstraordinært møde den 7. september 2020 foretaget en ny samlet vurdering af smittesituationen i blandt andet Frederiksberg Kommune med henblik på, at situationen med forhøjet smittespredning hurtigt og effektivt kan inddæmmes. Frederiksberg Kommune udmønter nu de nye anbefalinger og opfordringer fra sundhedsmyndighederne.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Det betyder blandt andet følgende:

  • En række administrative medarbejdere skal arbejde hjemmefra. Kommunens drift fortsætter uændret, men administrative medarbejdere, der kan arbejde hjemme skal arbejde hjemme frem til den 22. september.
  • Dialog med uddannelsesinstitutionerne. Frederiksberg Kommune er i dialog med uddannelsesinstitutionerne i byen med henblik på, at gode råd om at aflyse sociale arrangementer i forbindelse med studiestart med videre bliver fulgt.
  • Dialog med erhvervslivet. Frederiksberg Kommune udsender nyhedsbrev til virksomhederne med de nye retningslinjer og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne og vil ligeledes afholde Skypemøde med Frederiksberg Erhvervsråd for at sikre at budskabet når ud til virksomhederne.
  • Det smitteforebyggende og socialt opsøgende arbejde fortsætter i dialog med blandt andet almene boligorganisationer.

Borgmester Simon Aggesen (C) siger: ”Der har været en bekymrende stigning i antallet af smittede med COVID-19 den seneste tid, og derfor skærpes indsatsen nu, så vi kan få bragt smittetallet ned. Alle administrative medarbejdere, der kan arbejde hjemme, skal nu arbejde hjemme. Derudover er vi allerede i dialog med byens uddannelsesinstitutioner, da det nuværende udbrud særligt rammer unge mennesker. Endelig laver vi en målrettet indsats for at sikre, at byens erhvervsliv har kendskab til de nye anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. Det er nu, vi skal stå sammen for at få bragt smitten under kontrol.”

Læs pressemeddelelsen her.