En ny rapport giver et bredt billede af Frederiksberg-borgernes fysiske aktivitet. I sammenligning med resten af Danmark tager flere borgere på Frederiksberg cyklen og flere dyrker motion i fritiden.

Rapporten ”Frederiksberg i Bevægelse”, der udkom 7. september, viser blandt andet, at selv om mange borgere på Frederiksberg har stillesiddende job eller er under uddannelse, så er langt flere fysisk aktive sammenlignet med resten af Danmark. Rapporten viser desuden, at meget træning foregår i kommercielle centre, hos privat aktører, selvorganiseret eller på egen hånd.

Borgmester Simon Aggesen (C) glæder sig over, at så mange Frederiksberg-borgere dyrker motion i fritiden:

”Det er dejligt at se, at mange forskellige typer af aktører i byen bidrager til borgernes sundhed. Samtidig viser rapporten, at de løbestier vi er i gang med at etablere – og de idrætsanlæg, vi har på tegnebrættet, netop er rigtige at prioritere. For det er noget borgerne efterspørger i en tæt bebygget by som Frederiksberg, hvor vi hele tiden arbejder med bedst mulig udnyttelse af hver en kvadratmeter.”

Løb, fitness og fysisk træning er nogle af de motionsformer, der dyrkes mest på Frederiksberg, men der er også en overvægt af borgere, som dyrker forskellige former for mental- og smidighedstræning samt aktiviteter i vand. Rapporten viser også, at de fleste Frederiksberg-borgerne dyrker motion og træning på egen hånd. En tendens som ses over hele landet.

”Frederiksberg i Bevægelse” bygger på lokale svar i Danmarks største måling af borgernes bevægelsesvaner, ”Danmark i Bevægelse”, som er foretaget af Syddansk Universitet (SDU). Forskningsprojektet er støttet af Nordea-fonden, og resultaterne bygger på svar fra hele 163.000 respondenter, heraf 2.211 borgere på Frederiksberg (15 år og ældre).

Læs mere om undersøgelsen på frederiksberg.dk 

Foto: ABW