Fabrikant Jens Christian Schou og Hustrus Legat
Nyvej 12
1851 Frederiksberg C