Lægepraksis
Allegade 24
2000 Frederiksberg
Tlf: 33241144