Dansk Fertilitetsklinik P/s
Seedorffs Vænge 2
2000 Frederiksberg