Butik Sarah
Gammel Kongevej 176
1850 Frederiksberg C