Black Cygne
Gammel Kongevej 147
1850 Frederiksberg