Letz Shop Frederiksberg
Gammel Kongevej 72
1850 Frederiksberg C