frederiksberg-L

Tilskud til musikprojekter 2022

Frederiksberg Kommunes Musikudvalg har en pulje til støtte af musikinitiativer, koncerter og lignende på Frederiksberg. Ansøgninger til musikudvalgets sidste behandling i år skal være Frederiksberg Kommune, Kultur&Fritid i hænde senest 1. maj 2022.

Læs mere
Tilskud til musikprojekter 2022

Tiltrædelsesreception for borgmester

Tiltrædelsesreception for borgmester
Michael Vindfeldt tiltrådte som borgmester 1. januar 2022. Frederiksberg Kommunalbestyrelse inviterer hele byen og alle samarbejdspartnere til reception i rådhusets festsal tirsdag den 5. april kl. 14 til 17.

Læs mere

Søg tilskud til din forening

Det er nu muligt for lokale foreninger under Friluftsrådets medlemsorganisationer at søge om tilskud til at styrke foreningens arbejde med friluftsliv. Lokalforeningspuljen uddeler i alt 2.425.000 kroner, og foreninger kan søge op til 40.000 kroner. Der er ansøgningsfrist 23. maj 2022.

Læs mere
Søg tilskud til din forening

Hvad er Protreptik

Hvad er Protreptik
Ordet protreptik kommer fra det oldgræske protreptikos, der er dannet af pro- og trepein, som betyder at ”vende sig om mod” eller at ”dreje sig mod”. I den protreptiske samtale holdes spejlet op, og vi får den anden til at se sig selv og sine værdier. Du konfronteres med sig selv og ’tvinges’ til at forholde dig til dig selv, og den du er.

Læs mere

Politiets Online Patrulje går i luften

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) går fra 1. april i luften med en ny online patrulje. Politiets Online Patrulje skal være med til at sikre tryghed på internettet samt forebygge og efterforske kriminalitet.

Læs mere
Politiets Online Patrulje går i luften

Du spiller en rolle for din teenagers sundhed og trivsel

Du spiller en rolle for din teenagers sundhed og trivsel
Den mentale trivsel blandt danskerne er blevet dårligere gennem de sidste 22 år. Det gælder især de unge mellem 16-24 år. Samtidig sover de unge for lidt, og de har et alt for højt forbrug af både alkohol og nikotin. Skal der ændres på det, skal forældrene på banen i højere grad.

Læs mere

Der sker en masse på Frederiksberg - Det sker.

Følg Dit Frederiksberg på Facebook og Instagram

Opslag på byportalen er sponseret af vores partnere
Send dit opslag til redaktion@dit-frederiksberg.dk